0

Code Random Rating Hàng Loạt Cho KK Rating

Share

Chức năng chính

Mục đích để fake hàng loạt đánh giá cho posts, pages, products giúp kết quả hiển thị trên SERPS đc đẹp mắt hơn, từ đó cũng gia tăng được tỉ lệ nhấp từ người dùng.

Ảnh bên dưới là một ví dụ khi kết quả có đánh giá.

Cách sử dụng

Các bạn bỏ code vào file function.php và lưu lại. Các biến cần lưu ý

  • post_type: đổi thành post type cần random: vd: post cho bài viết
  • kksr_casts_min: số lượng sao tối thiểu
  • kksr_casts_max: số lượng sao tối đa
  • kksr_avg: Số điểm trung bình
  • posts_per_page: số lượng bài viết mỗi lần chạy
  • offset: số lượng bài viết sẽ bỏ qua
  • orderby: sắp xếp điều kiện, trong code là theo ngày tháng
  • order: sắp xếp thứ tự, trong code đang set theo thứ tự giảm dần

Các bạn có thể custom lại, lọc theo danh mục tuỳ chỉnh,…

các chỉ số bạn cần quan tâm thì mình đã chú thích rõ trong code, bạn chỉ cần thay theo ý bạn là ok. Nên giới hạn số lượng mỗi lần chạy tuỳ vào cấu hình server và gỡ code sau khi đã thực hiện xong. Chúc bạn thành công nhé!

Tuỳ chỉnh cho một bài viết nhất định: