0

Code Cài Đặt SMTP Cho WordPress Không Cần Dùng Plugin

Share

Tại sao bạn nên cài SMTP bằng code?

  • Các plugin thường đi kèm với nhiều tính năng không cần thiết (chẳng hạn như quảng cáo), có thể gây ảnh hưởng tới hiệu suất của website.
  • Một số plugin có khả năng bảo mật không tốt, có thể trở thành nguyên nhân khiến website của bạn bị hack.
  • Cấu hình SMTP bằng code khá đơn giản, bất cứ ai cũng có thể làm được.

Hướng dẫn cài đặt

Các bạn thay lại các thông tin theo đúng mail của mình. Sau đó mở file functions.php của theme hoặc child-theme mà bạn đang sử dụng ra và chèn đoạn code sau đây vào bên trong, lưu lại và kiểm tra kết quả bằng cách điền form, đặt hàng,…

  • Thay admin@gmail.com bằng địa chỉ email dùng đăng ký tài khoản SMTP của bạn. Nếu bạn dùng SMTP của Gmail thì nó chính là địa chỉ Gmail.
  • Thay jhitefkutfpzdiqw bằng mật khẩu đăng nhập tài khoản SMTP. Nếu tài khoản có bật bảo mật 2 bước thì các bạn cần phải điền mật khẩu ứng dụng thay vì mật khẩu đăng nhập.
  • Thay smtp.gmail.com bằng địa chỉ server SMTP của bạn. Nếu bạn dùng SMTP của Gmail thì địa chỉ sẽ là smtp.gmail.com.
  • Thay admin@gmail.com bằng địa chỉ email mà bạn muốn dùng để gửi mail (tùy ý). Nó có thể là email với tên miền riêng (mail domain) hoặc địa chỉ Gmail của bạn.
  • Thay Brand Name bằng tên người gửi. Nó có thể là tên công ty của bạn hoặc tên bạn (tùy ý).
  • Thay 465 bằng port SMTP. Các bạn có thể dùng port 465587 hoặc 25, tùy vào từng nhà cung cấp hosting.
  • Thay ssl bằng giao thức mã hóa phù hợp. Nếu bạn dùng port 465 thì điền ssl, còn nếu dùng port 587 hoặc 25 thì điền tls.

Các bạn nên chèn code vào child-theme để tránh trường hợp mất code khi update theme nhé!

Chúc các bạn thành công!